Kalite Politikası

Eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, topluma hizmet ve yönetim faaliyetlerimizin;

  • HİTÜ’nün misyonu ve vizyonu doğrultusunda,
  • Tüm paydaşlarımızca benimsenen toplam kalite yönetimi anlayışıyla,
  • Etik değerlere ve hukuki ilkelere dayalı,
  • İnsan odaklı, yenilikçi ve sürekli iyileştirme prensibiyle,

 gerçekleştirilmesidir.


Farabi Öğrenci Değişim Koordinatörlüğü
Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsü Rektörlük Binası Kat:1 19030 ÇORUM